Univerzálny kontakt projektu

e-mail: ziarlivost.sk@gmail.com

E-mail môžete využiť na otázky, informácie, zaslanie článkov, návrhov, pripomienok, kontaktovanie autorov, objednávanie sluzieb a pod. Kontakty na konkrétnych ľudí hľadajte v sekcii Kontakty na odborníkov