Autori

Mgr.Richard Gróf, PhD.

ziarlivost Autor textovej časti a koncepcie stránok ziarlivost.sk a praktickej časti Manuálu zvládania žiarlivosti. 5 rokov pracoval ako psychológ v manželskej, partnerskej a rodinnej poradni, v súčasnosti má hlavný pracovný úväzok na psychiatrickom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline. Od roku 2009 vedie internetovú poradňu Online psychológ a od roku 2010 súkromnú psychologickú poradňu v Žiline.

Mgr.Daniel Ferkodič

ziarlivost Autor teoretickej časti Manuálu zvládania žiarlivosti. Pracuje ako psychológ v manželskej, partnerskej a rodinnej poradni v Novom Meste nad Váhom. Člen Asociácie manželských a rodinných poradcov.Venuje sa mediácii v občianskoprávnych sporoch a supervízii v pomáhajúcich profesiách.