Zvládanie žiarlivosti

Manuál zvládania žiarlivosti

manual Všetko potrebné o fenoméne žiarlivosti a jeho prekonaní sme sa pokúsili zachytiť v dvoch publikáciách, ktoré tvoria akúsi teoretickú a praktickú časť. Autori Manuálu zvládania žiarlivosti sú psychológovia a majú niekoľkoročnú kontinuálnu skúsenosť s riešením manželských a partnerských problémov vrátane žiarlivosti. V prvej teoretickej časti vám psychológ Daniel Ferkodič ponúka prehľad súčasného poznania o fenoméne žiarlivosti. Získate mnoho informácií o teóriach, ktoré sa žiarlivosť pokúšajú vysvetliť, a príčinách, ktoré k nej vedú. Autor tiež vysvetľuje odlíšenie tzv. patologickej a symptomatickej žiarlivosti, venuje sa možnostiam psychoterapie a veľa ďalšieho... Práca má rozsah 50 strán formátu A4.

Praktická časť od psychológa Richarda Grófa je súbor konkrétnych psychoterapeutických techník a cvičení zameraných na obmedzenie a prekonanie žiarlivosti vlastnými silami. Techniky sú zrozumiteľne vysvetlené a jasne definované ciele na jej splnenie. Text je písaný pre bežných ľudí bez komplikovaných odborných termínov. Niektoré úlohy manuálu sa orientujú na myslenie a postoje, iné na pragmatickú zmenu správania, všímavosť alebo uvoľnenie prežívania. V obsahu však nechýbajú ani symbolické a kreatívne sebapoznávacie cvičenia. Dokument má podobu akéhosi pracovného zošita, do ktorého je možné priamo vpisovať vypracovania úloh. Tento pracovný manuál má rozsah 38 strán formátu A4.

Obe časti (teoretická a praktická) vytvárajú jeden produkt - Manuál zvládania žiarlivosti. Manuál chránený heslom zasielame v elektronickom formáte (pdf) na vami určený mail priamo v deň prijatia platby. (Pri platbe PayPal priamo v deň objednania).

objednaťCena 15 Euro