Testy žiarlivosti

Základné otázky na orientáciu...

 • Vyčíta Vám Vašu žiarlivosť partner?
 • Dochádza kvôli žiarlivosti k hádkam s partnerom minimálne 2x do mesiaca?
 • Cítite, že žiarlivosť negatívne mení partnerov vzťah k Vám alebo naopak?

testy Ak ste aspoň na jednu otázku odpovedali pozitívne, tak nečakajte a riešte problém žiarlivosti. Nie je dôležité nakoľko veľa alebo málo žiarlite. Váš partner určuje, či je alebo nie je pre neho prijateľná súčasná miera žiarlivosti. Dokonca nie je primárne dôležité ani to, či Vám k žiarlivosti partner dáva podnety alebo či Vás už v minulosti sklamal. Dôležité je, že pokiaľ ste odpovedali na niektorú otázku pozitívne, žiarlivosť začína nepriaznivo pôsobiť na Váš vzťah. Nevera je len pravdepodobnosť, môže a nemusí ohroziť Váš vzťah, žiarlivosť je však istota, už teraz Vám ho ohrozuje. Vhodné je individuálne aj párové poradenstvo. Ak si problém žiarlivosti pripúšťate, pomôže aj Manuál zvládania žiarlivosti.


 • Trápite sa žiarlivosťou sám(a) bez toho, aby o tom vedel partner?
 • Cítite, že Vaše pochybnosti o partnerovi sú prehnané?
 • Mali ste so žiarlivosťou problémy aj v minulých vzťahoch, ste žiarlivý typ?
 • Žiarlite aj napriek tomu, že partner Vám aktuálne nedáva podnet?

Ak ste odpovedali aspoň na jednu otázku pozitívne, pravdepodobne si uvedomujete, že žiarlivosť je problémom, s ktorým sa musíte vysporiadať hlavne Vy. Náhľad na žiarlivosť je prvým krokom k jeho riešeniu. Navyše ak čítate tieto stránky, riešenie už pravdepodobne aktívne hľadáte. Kontaktujte odborníka na individuálne poradenstvo alebo skúste postupovať podľa Manuálu zvládania žiarlivosti.


 • Nedôverujete partnerovi po jeho nedávno priznanej a prekonanej nevere?
 • Ste si istý (istá), že Váš partner udržuje milostný pomer?
 • Došlo alebo dochádza z partnerovej strany k citovej nevere? Napr. trávi partner neúmerne veľa času na pokeci?

Ak ste odpovedali pozitívne aspoň na jednu otázku, tak problém treba riešiť nielen individuálne, ale tiež spoločne s partnerom, najlepšie v manželskej/partnerskej poradni. Žiarlivosť môže tvoriť väčšiu a menšiu súčasť aktuálnych ťažkostí, ale v hre sú ešte aj iné podstatné momenty.

Otázky pre partnerov...

 • Bola Vášmu žiarlivému partnerovi niekedy diagnostikovaná psychiatrická diagnóza? Schizofrénia, depresia, úzkostná porucha, porucha osobnosti a pod.?
 • Je Váš partner 100% presvedčený o Vašej nevere, aj keď na to nemá dôvod?
 • Je žiarlivosť tak silná, že podozrenia nie sú vyvrátiteľné bežnými logickými argumentmi?
 • Sú podozrenia Vášho partnera až bizarné, krajne nepravdepodobné alebo prinajmenšom zvláštne?
 • Bol alebo je Váš partner závislý od drog alebo alkoholu?
 • Došlo vplyvom žiarlivosti k fyzickým útokom alebo k ohrozeniu Vášho, či partnerovho zdravia? Resp. máte strach, že by k tomu mohlo dôjsť?

Ak ste odpovedali aspoň na jednu otázku pozitívne, môže ísť o patologickú žiarlivosť. Neriešte problém sami, rozhodne treba kontaktovať odborníkov. Manuál zvládania žiarlivosti alebo iná snaha sebapomoci v tomto prípade pravdepodobne nebude účinná a môže byť kontraproduktívna. Ak Váš žiarlivý partner odmieta spolupracovať na riešení žiarlivosti, môžete konzultovať Vaše možnosti aj individuálne.